POVELJNIK:
Luka Kastner
GSM:  040 149 261
 
 
NAMESTNIK POVELJNIKA:
Matic Močnik
GSM:  031 320 956
PODPOVELJNIK:
Tomaž Sešek
 
POMOČNIK POVELJNIKA ZA PNMP:
Vesna Ciglič
  
POMOČNIK POVELJNIKA ZA IDA:
David Lajkovič
 
POMOČNIK POVELJNIKA ZA RADIJSKE ZVEZE:
Jože Rojc
 
POMOČNIK POVELJNIKA ZA PREVENTIVO:
Matej Močnik
 
VODJA ČLANIC:
Melanija Močnik
 
VODJA MLADINE:
Nika Sešek
 
POMOČNIK VODJE MLADINE:
Klara Volovlek