OPERATIVNO DELOVANJE DRUŠTVA

Operativna organiziranost

Operativna organiziranost gasilskih enot mora zagotavljati stalno operativno pripravljenost gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe. Usklajena mora biti z merili za razvrščanje in opremljanje gasilskih enot. Pri tem moramo vztrajati na njihovi ustrezni kadrovski popolnitvi in opremljenosti. Gasilske enote, ki kadrovsko ne izpolnjujejo zahtev meril, jih morajo v zakonskem roku dopolniti. V kolikor jim to ne uspe, se ustrezno prekategorizirajo v nižje kategorije. Pri prekategorizaciji gasilskih enot v kategorijo 1a se mora zagotoviti pokrivanje teritorija skupaj z višje kategorizirano gasilsko enoto.

Zavzemati se moramo za zagotavljanje sredstev za izvajanje zdravstvenih pregledov na nivoju države in lokalnih skupnosti, pri tem moramo izhajati iz dejstva, da so gasilske enote – poleg opravljanja javne gasilske službe v okviru domače lokalne skupnosti – namenjene izvajanju operativnih nalog tudi izven svoje lokalne skupnosti. Dosledno moramo spoštovati zakonska določila o zdravstvenem in nezgodnem zavarovanju gasilcev. Vse gasilce moramo zavarovati tudi za primer odgovornosti.

Doseči moramo, da bodo operativni načrti izdelani oz. posodobljeni na vseh nivojih – gasilskih društev, občin in gasilskih zvez. Sestavni del operativnih načrtov so načrti aktiviranja gasilskih enot, ki morajo biti izdelani in tekoče vzdrževani. Upoštevati morajo prioriteto aktiviranja gasilskih enot. Najprej se aktivira domača gasilska enota, v primeru zahtevnejših požarov (požari stanovanjskih in industrijskih objektov ter drugi zahtevnejši požari) pa domača in hkrati osrednja gasilska enota.

Pri velikih prometnih nesrečah, v kolikor je to potrebno glede na nastale razmere, se hkrati aktivira domača in gasilska enota širšega pomena, pri nesrečah z nevarnimi snovmi pa hkrati enota širšega pomena in osrednja gasilska enota občine, kjer je nastala nesreča. Pri aktiviranju je potrebno upoštevati načelo postopnosti in racionalnosti uporabe sil.